BLIND FRIENDLY WEB

Projekt Blind Friendly Web vznikl pod hlavičkou organizace SONS v roce 2000. Cílem projektu bylo zpřístupnit webové stránky také uživatelům se zrakovým postižení. Cílem přístupnosti je zmenšovat či odstraňovat překážky, na které může uživatel narážet při používání webových stránek, dokumentů a aplikací.

www.blindfriendly.cz