Dům sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené

Cílem sociálních služeb poskytovaných Domem sv. Cyrila a Metoděje je podpora a pomoc v socializaci či resocializaci zrakově postižených, kteří se ocitli v tíživé sociální nebo jinak nepříznivé situaci, tak, aby mohli využívat běžných zdrojů (tj. integrace a maximální možná míra samostatnosti).

Kontaktní adresa:
Charita Opava
Dům sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené
Marie Dolanské 19, 746 01 Opava
tel.: 553 793 459, 553 793 401
fax: 553 793 401/29
e-mail: vlastovicky@charitaopava_cz 
web: www.charitaopava.cz