Dům sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené

Cílem sociálních služeb poskytovaných Domem sv. Cyrila a Metoděje je podpora a pomoc v socializaci či resocializaci zrakově postižených, kteří se ocitli v tíživé sociální nebo jinak nepříznivé situaci, tak, aby mohli využívat běžných zdrojů (tj. integrace a maximální možná míra samostatnosti). Dům od svého otevření do dnešních dnů slouží dospělým vážně zrakově postiženým občanům ČR, kteří jsou často stiženi i jiným handicapem. Jsou to především lidé, kteří nemají ve svých rodinách dobré zázemí, kteří trpí samotou anebo se chtějí osamostatnit a žít nezávisle na rodičích.

kontakt

adresa: Charita Opava,
Dům sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené,
Marie Dolanské 19, 746 01 Opava
tel.: 553 793 459, 553 793 401
fax: 553 793 401/29
e-mail: vlastovicky@charitaopava_cz
web:  www.charitaopava.cz
č. ú: 154871941/0300