Klub držitelů vodících psů

Klub držitelů  vodicích psů  sdružuje zrakově postižené držitele  vodicích psů , jejich rodinné příslušníky, přátele a i všechny ostatní, kteří projeví zájem o činnost v klubu a chtějí tímto způsobem pomoci zrakově postiženým. 

Klub byl založen již roku 1985 a od té doby pomáhá hájit zájmy zrakově postižených držitelů vodicích psů. Ve své činnosti Klub úzce spolupracuje se Střediskem výcviku vodicích psů v Praze - Jinonicích. 

Spektrum činnosti klubu je opravdu široké, klubovými setkáními počínaje, přes různé doprovodné akce na podporu hnutí zrakově postižených až po spoluúčast na pořádání pravidelných letních soustředění a Mistrovství republiky ve výkonu vodicích psů

web: http://kdvp.braillnet.cz
č. ú.: 2300100299/2010