Nadační fond a o.s.Mathilda

Mathilda se programově zaměřuje na podporu projektů, které výrazně napomáhají zlepšení kvality života nevidomých, slabozrakých a jinak zdravotně postižených osob. Hlavně na projekty, které se týkají vzdělávání takto postižených osob nebo navazují na stávající sociální služby, případně je rozvíjejí a v konečném důsledku výrazně pomáhají v pracovním uplatnění a integraci do běžné společnosti. 

adresa: Praha 1,  Krakovská 22 110 00

tel: 222 710 903
e-mail:krapka@mathilda_cz - ředitel
web: www.mathilda.cz
č. ú.: 227201552/0300