Nadace Artevide

Nadace ARTEVIDE byla založena v roce 2007 za účelem všestranné podpory umělecké a sociální činnosti nevidomých dětí, mládeže a sociálně slabých.

adresa: Praha 1, Karmelitská 373/25, 118 00
tel: +420 257 535 824
e-mail:  nadaceartevide@seznam_cz
web: www.artevide.cz
č. ú.: 37973797/0300