Nadace Leontinka

Nadace Leontinka nabízí pomoc dětem a studentům se zrakovým handicapem do 25 let a umožňuje jejích integraci do společnosti, vzdělávání a různé společenské aktivity.


adresa: BP Avenir, Radlická 714/113 , 158 00 Praha 5
 tel.: +420 235 097 637  
       +420 235 097 637 
e-mail: info@nadaceleontinka_cz
web: www.nadaceleontinka.cz
č. ú.: 2512300102/2600