Nadační fond Lumen Christi

Úkolem nadačního fondu Lumen Christi je pomoc nevidomým a těžce zrakově postiženým- Fond působí v těch oblastech obecně prospěšné činnosti, kam jiné (státní a nestátní) organizace zrakově postižených nedosahují. Jde například o podporu některých sociálních projektů a sféry zájmově-umělecké činnosti nevidomých, zejména se však věnuje podpoře vydávání a distribuce křesťanské literatury pro nevidomé a těžce zrakově postižené. Fond financuje vydávání zvukových časopisů, nahrávání a výrobu nových zvukových knih a provoz zvukové knihovny pro nevidomé se zasilatelskou službou. Celkově služeb financovaných nadačním fondem Lumen Christi využívá asi tisíc postižených z celé České republiky i Slovenska Při výdajích okolo dvou milionů ročně činí roční nadační příspěvky na jednoho postiženého asi dva tisíce korun.

adresa: Hostivice, Čs. armády 1705,  Box 57, 253 01
tel: 222 353 845
e-mail: fond@lumenchristi_cz 
web: www.lumenchristi.cz

č. ú.: 5040190008/4000