PALATA Domov pro zrakově postižené

Posláním domova je poskytování komplexní péče osobám se zrakovým postižením,udržení jejích plnohodnotného života a zvyšování jejich soběstačnosti s důrazemna individuální přístup.  
Sociální služba je určena seniorům se zrakovým postižením, kteří potřebují kromě rezidenčních služeb i další specializované služby.

Kontaktní adresa:Na Hřebenkách 5/737, Praha 5 Smíchov, PSČ 150 00
tel. Recepce 257311930, 257311931, 257311563,   257311261
e-mail: servis@palata_cz 
www. palata.cz