Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina

Středisko je určeno osobám, které v důsledku poškození zraku nebo jeho ztráty v produktivním věku , přišli o zaměstnání. Umožňuje nevidomým a těžce zrakově postiženým lidem absolvovat intenzivní kurzy sociální a pracovní rehabilitace, na které navazuje rekvalifikace s následným pracovním uplatněním.

 

Kontaktní adresa:

Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina o.p.s.
adresa: Šmolíkova 866, 161 00 Praha 6
tel: 235301194, 235325353,
fax: 235325876
e-mail: dedina@dedina_cz
web: www.dedina.cz
č. ú.: 169 786 379/0800