Porozumění

Posláním sdružení je podílet se na začlenění zrakově i jinak zdravotně postižených lidí, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, do většinové společnosti. Poskytuje dvě sociální služby – odborné sociální poradenství a sociální rehabilitaci. Obě služby jsou bezplatné.

adresa: Dlouhá 4 Plzeň - Doubravka, PSČ  312 00
tel: 377 470 313
fax: 377 470 313
web: http://sweb.cz/sdruzeniporozumeni
e-mail: porozumeniplzen@tiscali_cz