Porozumění o.s. - Sdružení nevidomých a slabozrakých ČR Plzeň

Nabízí služby sociální rehabilitace pro osoby se zrakovým a kombinovaným postižením.


adresa: Dlouhá 4, 312 00 Plzeň – Doubravka
tel/ fax: 377 470 313 
e-mail: porozumeniplzen@tiscali_cz
web: http://sweb.cz/sdruzeniporozumeni