Raná péče EDA o.p.s.

Raná péče EDA o.p.s. poskytuje odborné služby  pomoc, poradenství a podporu rodinám ve kterých vyrůstá dítě nebo děti se zrakovým či jiným postižením nebo dítě s ohroženým vývojem od narození do 7 let. Služba se tedy primárně zaměřuje na podporu dítěte a jeho rodiny v jejich přirozeném prostředí.
Působnost: Praha, Středočeský kraj, Ústecký kraj a Pardubický kraj.

Raná péče EDA, o.p.s.
adresa: Praha 2, Trojická 2/387, 128 00
tel: 224 826 860, 724 400 820
e-mail: praha@ranapece_eu
web: www.ranapece.eu/praha