Rekvalifikace

V ČR působí několik specializovaných středisek zaměřených na rekvalifikaci osob se zrakovým postižením.

Tato specializovaná pracoviště se zaměřují především na zvyšování kvalifikace klientů a to  prostřednictvím rekvalifikačních kurzů, které zvyšují šance klienta na získání zajímavé profese.

Rekvalifikační centra tímto přispívají ke zvýšení celkové zaměstnanosti a zkvalitnění profesního i osobního života osob se zrakovým postižením.

REKVALIFIKAČNÍ CENTRA

DĚDINA obecně prospěšná společnost

adresa : Šmolíkova 866/1, 161 00 Praha 6

tel :  235 325 353

email :  dedina@dedina_cz

Web: http://www.dedina.cz
Kurzy: Nevidomý a slabozraký masér, Keramická výroba, Košíkářská výroba, Nácvik obsluhy PC, Rekvalifikační kurz tkadlec, Pracovník v kartonážní výrobě

Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně – Chrlicích  

Kontakt: ÚSP, Chrlické nám. 2, 643 00 Brno

Telefon: 545 558 154, 545 558 167, 736 490 106

email: krivakova@uspchrlice_cz

Web: http://www.uspchrlice.cz

Posláním ÚSP Brno - Chrlice je poskytování sociálních a zdravotních (ošetřovatelských) služeb lidem nad 18 let se zrakovým postižením (nevidomým, slabozrakým a se zbytky zraku), zrakovým a sluchovým postižením, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu postižení a sociální situaci nemohou žít ve svém přirozeném prostředí, a kteří jsou závislí na pomoci cizích osob. 

Kurzy: Obsluha PC


TyfloCentrum Brno o.p.s.

adresa : Tyflocentrum Brno, Chaloupkova 3, Brno 612 00

telefon :  541 240 420

email:  vedeni@centrumpronevidome_cz

web :  www.centrumpronevidome.cz 

 V současné době probíhá v TyfloCentru v Brně rekvalifikační kurz  "Základy obsluhy osobního počítače pro zrakově postižené". Kurz je určen klientům, kteří mají těžké zrakové postižení a potřebují pro své současné nebo budoucí pracovní uplatnění dovednosti související s obsluhou osobního počítače.