Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace zrakově postižených zahrnuje komplex služeb navracející mu alespoň z části schopnosti potlačené při ztrátě zraku.

Základní schopnosti, které by měl zrakově postižený člověk získat:

  • čtení a psaní
  • sebeobsluha v domácnosti, vaření a příprava jídel
  • samostatný pohyb a orientace v domácím i venkovním prostředí
  • nácvik práce s kompenzačními pomůckami

Sociální rehabilitací se zabývají:

Tyfloservis, o. p. s.

TyfloCentrum

SONS Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky

Střediska rané péče

Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina

Porozumění o.s. - Sdružení nevidomých a slabozrakých ČR Plzeň

Timšel o.s.

LORM

Kafira o.s.