SONS - Odstraňování bariér

SONS Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky

Posláním organizace SONS je jednak sdružovat a hájit zájmy nevidomých a jinak těžce zrakově postižených občanů, a jednak poskytovat konkrétní služby vedoucí k integraci takto postižených občanů do společnosti.

http://www.sons.cz/bariery/

Adresa oddělení: Krakovská 21, 110 00 Praha 1

Vedoucí oddělení:
Mgr. Viktor Dudr
tel.: 221 462 442, 777 722 783
e-mail: dudr@sons_cz

asistent
tel: 221 462 443
e-mail: bariery@sons_cz


odborný externí konzultant
Petr Lněnička
tel: 777 722 773
e.mail: lnenicka@sons_cz