SONS Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky

Posláním organizace SONS je jednak sdružovat a hájit zájmy nevidomých a jinak těžce zrakově postižených občanů, jednak poskytovat konkrétní služby vedoucí k integraci takto postižených občanů do společnosti.

Právní poradenství pro osoby se zrakovým postižením.

adresa: Praha 1, Krakovská 21,  110 00
tel: 221 462 432
e-mail:pravni@sons_cz
web: www.sons.cz