Tyfloservis o. p. s.

Projekt Tyfloservis zajišťuje profesionální rehabilitační služby pro osoby s postižením zraku po celé České Republice

Služby Tyfloservisu jsou určeny všem lidem ve věku patnácti a více let, kteří mají výrazné potíže se zrakem nebo jsou zcela nevidomí. K dispozici jsou informace, pomůcky a systematický nácvik dovedností, které pomohou zvýšit samostatnost v každodenních činnostech.

Tyfloservis, o.p.s. nabízí:

- nácvik sebeobsluhy (vaření, úklid, péče o oděvy, osobní hygiena, péče o děti, drobné údržbářské práce atd.),
- výuku čtení a psaní Braillova bodového písma,
- výcvik v prostorové orientaci a chůzi s bílou holí, nácvik chůze s průvodcem, výběr vhodných tras, a to i pro chůzi s vodicím psem,
- nácvik vlastnoručního podpisu,
- nácvik psaní na kancelářském psacím stroji a klávesnici počítače,
- rehabilitaci zraku (využívání zraku s podporou neoptických i optických pomůcek – televizních lup, osvětlení atp.),
- proškolení v obsluze kompenzačních pomůcek a informace o možnostech jejich získávání,
- poradenství týkající se úpravy prostředí a odstraňování architektonických bariér z hlediska potřeb nevidomých a slabozrakých,
- nácvik chování v různých společenských situacích a způsobu kontaktu s lidmi (v dopravě, v obchodech apod.),

informační servis a zprostředkování služeb.

www.tyfloservis.cz

Kontakty na jednotlivá krajská ambulantní střediska

Tyfloservis, o.p.s. organizační a metodické centrum (ředitel)
adresa: Praha 1, Krakovská 21
tel.: 221 462 365
fax: 221 462 361
e-mail: centrum@tyfloservis_cz
č. ú.: 1941297349/0800
krajské ambulantní středisko Praha

adresa: Praha 1, Krakovská 21
e-mail: praha@tyfloservis_cz
tel: 221 462 362 
fax: 221 462 361

krajské ambulantní středisko Brno

adresa:  Brno, Kamenomlýnská  2
e-mail: brno@tyfloservis_cz
tel./fax:  541 212  810

krajské ambulantní středisko České Budějovice

adresa: České Budějovice, Zachariášova 6
e-mail: c.budejovice@tyfloservis_cz
tel./fax: 387 331 598

krajské ambulantní středisko Hradec Králové

adresa: Hradec Králové, M. Horákové 53
e-mail: h.kralove@tyfloservis_cz
tel./fax: 495 273 636

krajské ambulantní středisko Pardubice

adresa: Hradec Králové, M. Horákové 53
e-mail pardubice@tyfloservis_cz
tel./fax: 495 273 636

krajské ambulantní středisko Jihlava

adresa: Jihlava, Benešova 46
e-mail: jihlava@tyfloservis_cz
tel./fax: 567 307 571

krajské ambulantní středisko Karlovy Vary

adresa: Karlovy Vary, Mozartova 6
a-mail: k.vary@tyfloservis_cz
tel./fax: 353 236 068

krajské ambulantní středisko Liberec

adresa: Liberec, Palachova 7
e-mail: liberec@tyfloservis_cz
tel./fax: 485 109 990

krajské ambulantní středisko Olomouc

adresa: Olomouc, I. Pavlova 69
e-mail:  olomouc@tyfloservis_cz
tel: 585 428 111

krajské ambulantní středisko Ostrava

adresa: Ostrava, Sadová 5
e-mail: ostrava@tyfloservis_cz
tel./fax: 596 783 227

krajské ambulantní středisko Plzeň

adresa: Plzeň, Tomanova 5
e-mail:  plzen@tyfloservis_cz
tel./fax: 377 423 596

krajské ambulantní středisko Ústí nad Labem

adresa: Ústí nad Labem, Prokopa Diviše 5
e-mail:usti@tyfloservis_cz
tel./fax: 475 201 777

krajské ambulantní středisko Zlín

adresa: Zlín, Burešov č.p. 4886
e-mail: zlin@tyfloservis_cz
tel: 577 437 133