Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně, Chrlicích

Posláním ÚSP Brno-Chrlice je poskytování sociálních a zdravotních služeb lidem nad 18 let  se zrakovým postižením a zrakovým a sluchovým postižením, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu postižení a sociální situaci nemohou žít ve svém přirozeném prostředí, a kteří jsou závislí na pomoci cizích osob.


Kontaktní adresa

Chrlické nám. 2, 543 00 Brno
tel: 545558132, 736486999,
fax: 545558188
email: krivakova@uspchrlice_cz
web:  www.uspchrlice.cz