Viděno Hmatem

Občanské sdružení působící při Gymnáziu a Střední odborné škole pro zrakově postižené a jeho hlavním cílem je překonávání bariér pro studenty této školy. . Pomoc se uskutečňuje zejména aktivní formou, tj. organizací sportovních, kulturních a jiných volnočasových aktivit studentů, zlepšováním jejich studijních podmínek, rozvíjením jejich samostatnosti a soběstačnosti.

adresa: Radlická 115, Praha 5 158 00
tel: 251 610 892
web: www.videnohmatem.braillnet.cz
email: videnohmatem@braillnet_cz