SONS Vedení Veřejnosti

Máte dotazy či připomínky na vedení organizace SONS? Je tu nová konference! Vážení členové SONS, vážení nečlenové SONS, vážená zrakově postižená  veřejnosti, vážení příznivci,  dne 26. května 2012 přijala SONS na svém VIII. celostátním shromáždění  usnesení o výrazné změně komunikace mezi vedením organizace a zrakově postiženou veřejností. Toto usnesení vzešlo z připomínek členů i nečlenů k nedostatečnému informování o vnitřním životě SONS i o krocích prezidenta a dalších představitelů ve vztahu ke státním orgánům a veřejné správě.

Jednou z odpovědí budiž zřízení nové internetové konference pod pracovním názvem Vedení_Veřejnost (zkratka "VEVE").

Účel konference: odpovědi vedení SONS na dotazy a připomínky členů i nečlenů.

Fungování konference:
1) Do konference se může přihlásit každý člen i nečlen SONS.
2) Dotazy a připomínky vznáší přihlášená osoba prostřednictvím konference, nejsou však rozeslány všem přihlášeným, ale obdrží je rovnou vedení SONS. To na ně odpoví přes VeVe konferenci, takže odpovědi si přečtou všichni přihlášení. Je pravděpodobné, že se k jednomu tématu často sejde několik podobných dotazů; takové skupiny dotazů budou zodpovězeny najednou.
3) Na rozdíl od jiných konferencí provozovaných SONS nebude z důvodů přehlednosti možná diskuse mezi tazateli. Znovu opakujeme, že všem přihlášeným budou vždy k dispozici veškerá vyjádření vedení organizace. Případné debaty k daným tématům se budou jako doposud odbývat v konferencích k tomu účelu zřízených; například konference Inpora.
4) Do konference se můžete přihlásit dvěma způsoby: 
a. Zasláním emailu na adresu <veve-subscribe@konference_braillnet_cz> .Jako předmět uveďte text "veve". Do samotného těla zprávy už nic psát nemusíte.
b. Můžete se též přihlásit přes webové stránky. Jděte na adresu:  http://konference.braillnet.cz/mailman/listinfo/veve/. Tam vyplňte daný přihlašovací webový formulář. Pro potvrzení účasti v této konferenci už jen odpovíte na automatem zaslaný email, kde již nemusíte do předmětu ani těla zprávy nic uvádět. Jen dáte prostě na zaslané zprávě Re "příkaz odpovědět"  (Nejčastěji v poštovních programech zkratka CTRL+R).

Pro později přihlášené je k dispozici archiv konference na adrese:
<http://konference.braillnet.cz/pipermail/veve/>

Doufáme, že budete s touto novou možností komunikace s vedením organizace spokojeni.

Za odborný tým technického zajištění Zdeněk Bajtl.
Za vedení SONS: Václav Polášek, prezident,
Rudolf Volejník, viceprezident.