Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Klinika si klade za cíl provádět moderní operační postupy na světové úrovni, sloužit jako pregraduální a postgraduální výukové pracoviště a rozvíjet vědecko-výzkumnou a publikační činnost.

adresa: FN Královské Vinohrady, Šrobárova 50, Praha 13 100 34
tel: 267 161 111 - ústředna
web: www.fnkv.cz