Nemocnice Na Homolce

Oční oddělení poskytuje široké spektrum zákroků – základní i speciální ambulantní oftalmologická vyšetření, všechny operační zákroky na předním segmentu oka, zejména operace katarakty (šedého zákalu) a transplantace rohovky. Do spektra nabízené péče patří dále operace glaukomu, operace poúrazových stavů a operace víček a okolí oka. Většina operací je prováděna ambulantně. Oddělení provádí také komerční refrakční zákroky – extrakce čočky s náhradou za monofokální nebo multifokální implantát a implantace čoček torických.

adresa:  Roentgenova 37/2, Praha-Motol 150 00
tel: 257 273 002
e-mail: ocni@homolka_cz
web: www.homolka.cz/cz/ocni