Oční klinika FN Plzeň

Oční klinika provádí diagnostiku a léčbu očních onemocnění v celé šíři. Na klinice se provádí celé spektrum mikrochirurgických operací oka: od operací šedého zákalu nejmodernější technikou přes operace zeleného zákalu, operace slzných cest, operace šilhání, nádorů oka, plastické operace víček až po mikrochirurgické operace sklivce a sítnice oka. Nedílnou součástí je také operační řešení vážných úrazů oka ze spádu celých západních Čech. Jsou ošetřovány nejen samostatné úrazy očí, ale i úrazy, které jsou součástí polytraumat hlavy, v návaznosti na činnost traumacentra Fakultní nemocnice.

adresa: alej Svobody 80, Plzeň - Lochotín  304 60
tel: 377 104 402
fax: 377 104 429
e-mail: ambrosovam@fnplzen_cz
web: www.fnplzen.cz