Oční klinika LF UP a FN Olomouc

Spektrum operačních výkonů kliniky zahrnuje: operace šedého a zeleného zákalu, sklivce a sítnice, transplantace rohovky, korekce šilhání, oční plastické výkony, implantace nitroočních čoček z refrakčních důvodů. Dále provádíme screening očních chorob dětského věku včetně screeningu u předčasně narozených dětí, aplikace kontaktních čoček, korekce zrakových vad u slabozrakých osob. Jsme oční traumatologické a vitreoretinální centrum pro spádovou oblast Olomouckého kraje s provozem 24 hodin denně.

adresa: I.P. Pavlova 6, Olomouc 772 50
fax: 588 442 530
e-mail:
ocniklinikaol@ocniklinikaol_cz
web: www.ocniklinikaol.cz