Praha 2

Zdeněk Chvátal - HCH Optik

adresa: Praha - Vinohrady, Italská 1202/12, 120 00 
tel: 222 510 321

OPTIKA HORUS, s.r.o.

adresa: Praha, Bělehradská 222/128, 120 00 
tel: 222 514 760, 77 250 084
e-mail: info@horusoptik_cz
web: www.optikahorus.cz

Jaroslav Policar

adresa: Praha, Bělehradská 643/77, 120 00 
tel: 222 511 737
e-mail: info@optika-policar_cz
web: www.optika-policar.cz

EIFFEL OPTIC, a.s.

adresa: Praha, Bělehradská 654/102, 120 00
tel: 222 522 272
web: www.eiffeloptic.cz

ŽILKA OPTIK STUDIO, s.r.o.

adresa: Praha, Budečská 793/1, 120 00 
tel: 222 522 435
e-mail: info@zilkastudio_cz
web: www.zilkastudio.cz

CITY OPTIK, s.r.o.

adresa: Praha, Francouzská 463/13, 120 00 
tel: 222 520 328
e-mail: milena.slajsova@volny_cz 

centrooptik, s.r.o.

adresa: Praha, Francouzská 80/6, 120 00
tel: 222 516 642
e-mail: centrooptik@quick_cz
web: www.centrooptik.com 

AMBRA PLUS, s.r.o.

adresa: Praha, Francouzská 85/42, 120 00 
tel: 222 521 355, 777 293 938
e-mail: francouzska@ambraoptik_cz
web: www.ambraoptik.cz

Regina Rösslerová

adresa: Praha, Italská 1202/12, 120 00 
tel: 222 510 321
e-mail: r.piovarova@seznam_cz
web: www.optikaitalska.cz

Vladimír Mamica

adresa: Praha, Jaromírova 569/24, 128 00
tel: 604 107 660
e-mail: vlmamica@seznam_cz

EIFFEL OPTIC, a.s.

adresa: Praha, Ječná 507/6, 120 00 
tel: 224 921 487, 607 551 614
e-mail: info@eiffeloptic_cz
web: www.eiffeloptic.cz

AMBRA PLUS, s.r.o.

adresa: Praha, Jugoslávská 236/13, 120 00 
tel: 222 523 701, 777 293 940
e-mail: jugoslavska@ambraoptik_cz
web: www.ambraoptik.cz

ORC-Optika, s.r.o.

adresa: Praha, Korunní 1185/45, 120 00 
tel: 723 112 114, 777 802 010
e-mail: info@orc-optika_cz
web: www.orc-optika.cz

Jan Matl

adresa: Praha, Lípová 473/12, 120 00 
tel: 224 919 487
e-mail: jan.matl@optikalutea_cz
web: www.optikalutea.cz

PanOptikum

adresa: Praha, Rašínovo nábřeží 1571/62, 120 00 
tel: 224 911 901, 608 201 704
e-mail: panoptikum@panoptikum_cz
web: www.panoptikum.cz

Lens centrum, s.r.o.

adresa: Praha, Sarajevská 1049/6, 120 00 
tel: 222 563 254, 602 231 367
e-mail: info@lenscentrum_cz
web: www.lenscentrum.cz

Schopf Group, s.r.o.

adresa: Praha, Slezská 126/6, 120 00
tel: 222 524 007
e-mail: a-optika@volny_cz
web: www.aoptika.cz

ALTA, s.r.o.

adresa: Praha, Sokolská 1867/22, 120 00 
tel: 224 942 411
e-mail: info@altaoptika_cz
web: www.altaoptika.cz

Optik Spektrum, s.r.o.

adresa: Praha, Vinohradská 1292/65, 120 00 
tel: 222 253 676
e-mail: info@optik-spektrum_cz
web: www.optik-spektrum.cz

Roman Martinek

adresa: Praha, Vinohradská 1368/26, 120 00
tel: 222 510 567

Jaroslav Nezdara

adresa: Praha, Vinohradská 343/6, 120 00 
tel: 222 240 724

Martin Ryvol

adresa: Praha, Vinohradská 343/6, 120 00 
tel: 222 240 724, 608 966 933
e-mail. ryvol-cz@chello_cz 

FOKUS optik, a.s.  

adresa: Praha, Wilsonova 300/8, 110 00 
tel: 224 267 215
e-mail: fokuswilsonova@fokusoptik_cz
web: www.fokusoptik.cz