Okres Svitavy

MUDr. Marie Cacková

adresa: Litomyšl-Město,  Bří Šťastných 645, 570 01
tel: 461 614 513

MUDr. Vladimír Liška

adresa: Polička, Palackého nám. 59, 572 01
tel: 461 721 507

MUDr. Marie Benešová 

adresa: Svitavy, Kollárova 2070/22, 568 02
tel: 461 532 835 

MUDr. Renata Vrbová 

adresa: Svitavy-Město, náměstí Míru 74/15, 568 02
tel: 461 534 344