Všeobecná FN

Oční klinika poskytuje péči ve všech subspecializacích očního lékařství pro dospělé i děti. V mikrochirurgii je klinika specificky zaměřena na operace šedého zákalu, glaukomu, transplantace rohovky, sklivcovou, sítnicovou a plastickou chirurgii.

adresa:  U Nemocnice 2 Praha 2 - Nové Město 128 08
tel: 224 922 188
e-mail: ruzickova.eva@vfn_cz
web: http://ocni.lf1.cuni.cz/