Testování nové akustické signalizace na nám. Míru v Praze

Vážení přátelé, od října jsou na pražském náměstí Míru nainstalována zařízení švédské firmy Prisma teknik, která v sobě kombinují funkci tlačítka a "klepátka“. Cílem této instalace je umožnit nám nové zařízení vyzkoušet v živém provozu, a vyjádřit se k jeho výhodám i nevýhodám v porovnání se stávajícími klepátky, díky kterým jsme schopni na semaforu odlišit zelenou od červené. Velmi proto oceníme jakékoli Vaše postřehy, které k zařízení budete mít, názor si přitom můžete jít udělat sami, rádi Vás však také po předchozí domluvě doprovodíme, ať již z metra nebo od budovy SONSu.

A čím podstatným se nové zařízení liší od stávajících klepátek?

Liší se v mnoha věcech, první z nich je již samotné umístění. Zatímco stávající klepátka jsou namontována na sloupku semaforu vedle světel, tedy nad naší hlavou, tlačítko Prisma Teknik klepe zhruba ve výši hrudníku, tedy z výše, kde jsou běžná tlačítka pro chodce či tlačítka pro nevidomé, jen je oproti nim mnohem větší, jako přerostlá krabice od mléka, na výšku přibližně 30 centimetrů, do šířky i hloubky pak centimetrů 12.
Celá přední strana zařízení funguje jako jedno velké dotykové tlačítko, jehož stisk je signalizován pípnutím. Zprava najdete hmatový plánek přecházeného přechodu, a zespodu pak šipku ukazující směr přecházení, která na zelenou navíc vibruje.
Po akustické stránce lze na zařízení nastavit 10 různých zvuků, na náměstí Míru přitom můžete slyšet dva z nich, přechod od městského úřadu k tramvajím klepe, přechod přes tramvajovou trať pípá. Největší výhoda deklarovaná výrobcem však spočívá v tom, že zařízení přizpůsobuje svou hlasitost hlučnosti okolního prostředí.

Pojďme si nyní provoz na pražské křižovatce Jugoslávské ulice a náměstí Míru trochu popsat. Celkem jsou na křižovatce 4 přechody, dva jsou vybavené stávajícími klepátky, dva novými tlačítky. Půjdeme-li z metra směrem dolů k I. P. Pavlova, pak po cirka 170 metrech od východu metra, resp. 80 metrů pod označníkem tramvajové zastávky, narazíme na první přechod. Tento přechod pípá, vede přes tramvajovou trať, a je vybaven novými tlačítky, která je nutné k získání zelené nejdříve stisknout podobně jako běžné tlačítko pro chodce. Přejdeme-li tramvajovou trať, navazuje ihned klepající přechod směrem k městskému úřadu, který je taktéž vybavený novými tlačítky. Dříve bylo mezi těmito dvěma navazujícími přechody umístěno tlačítko pro nevidomé, které rozpojovalo rušící signalizaci. V současnosti jsou oba přechody odlišeny druhem zvuku, jeden pípá, druhý klepe, žádné tlačítko pro nevidomé nenajdeme. Pokud bychom tramvajovou trať nepřešli, a pokračovali po pravé straně směrem dolů, dojdeme k přechodu k bance, který je osazen starými známými klepátky, a stejnými klepátky je osazen i přechod přes Jugoslávskou ulici, tedy ten mezi úřadem a bankou. Lze považovat jen za výhodu, že na jediné křižovatce můžeme srovnávat nová tlačítka i stará klepátka.
Pro ty, které zajímá schematické znázornění podoby přechodu, uveďme, že plánek najdou na pravé straně tlačítka, přičemž číst jej je nutné odspoda nahoru. Schéma začíná šipečkou, nad ní je dlouhá horizontální čára symbolizující začátek přechodu, a nad tou jsou již podél vertikální čáry navkládány symboly pro jednotlivé části přechodu, které chodec postupně překonává, směr provozu je přitom indikován tím, zda je symbol vlevo, či vpravo. Celé schéma končí opět dlouhou horizontální čarou. Na testovací křižovatce lze nalézt symbol plného obdélníčku pro jeden pruh vozidel či dvě horizontální čárky symbolizující jedny koleje tramvajové trati.

Na popis naváži nabídkou termínu hromadné prohlídky:
- čtvrtek 29. listopadu 16:00
-středa 5. prosince po skončení cestovatelské přednášky paní Šimčíkové v klubovně SONS, tj. po cca 18:00-18:30
- středa 9. ledna odpoledne.
Zájem o kterýkoli z těchto termínů prosím oznamte s dostatečným předstihem na e-mailu: urbanek@sons_cz a na stejnou emailovou adresu se prosím obraťte jak se svými postřehy, pokud se půjdete na křižovatku podívat sami, tak i v případě, že byste ocenili doprovod, avšak žádný z výše uvedených termínů Vám nevyhovuje.

Zakončím seznamem otázek, jejichž zodpovězení nás zajímá vůbec nejvíce:
1) jak přesvědčivé je přizpůsobování hlasitosti okolnímu hluku, zejména hluku vozidel?
2) jak dobře k sobě tlačítko navádí při vyhledávání přechodu a při jeho přecházení?
3) za nakolik jednoznačné lze považovat vibrace spodní šipky při zelené?
4) nakolik užitečný je schematický plánek na pravé straně tlačítka?
5) celkový dojem, porovnání se stávajícími klepátky, největší přínosy a slabiny?

Pokud budete mít jakékoli otázky či podněty, neváhejte se na nás prosím obrátit.

K testu Vás za Centrum odstraňování bariér SONSu srdečně zve

Jan Urbánek

Ing. Jan Urbánek
metodické centrum odstraňování bariér
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS ČR)
Krakovská 2, 1110 00 Praha 1
tel: 221 462 467
e-mail: urbanek@sons_cz
web: www.sons.cz

zdroj: Vis-Imp