TyfloCar – přeprava osob se zdravotním postižením

Od 23.1.2012 se v rámci poskytování služeb sociální firmy Ergones Olomouckého TyfloCentra vznikla nová služba TyfloCar – přeprava osob se zdravotním postižením. Posláním námi nabízené služby cílové skupině osob je usnadnit cestu k lékaři, do zaměstnání, na nákupy, za kulturou.
Přeprava je určena pro klienty se zdravotním postižením, tzn. pro:
-    osoby se zrakovým postižením
-    osoby na mechanickém vozíku
-    osoby s omezenou schopností pohybu
-    osoby s mentálním postižením (v doprovodu zákonného zástupce nebo osobního asistenta)
-    děti s postižením mladší 15 let (v doprovodu dospělé osoby)
-    seniory starší 70 let
Přepravovaná osoba předloží před započetím jízdy průkaz TP, ZTP nebo ZTP/P, osoby starší 70 let se prokáží platným občanským průkazem.

Ceny TyfloCaru jsou:
v Olomouci nástupní taxa 35,- Kč cena za 1 km 9,- Kč a za 15 min čekání 20,- Kč,
mimo Olomouc nástupní taxa O,- Kč, za 1 km 8,- kč a za 15 min čekání 20,- Kč

Kontakt pro objednání TyfloCaru:
pan I. Kořenek
tel: 774 460 891
e-mail: korenek@ergones_cz