V Else je dostupná technika

Středisko ELSA na Českém vysokém učení technickém, bývalé centrum TEREZA, poskytuje od akademického roku 2012/2013 služby svým studentům, kteří mají při studiu specifické potřeby . . Pracoviště je přitom z minulosti velmi kvalitně vybaveno asistivními technologiemi, sloužící zejména uživatelům se zrakovým postižením. Protože však objektivně nelze předpokládat, že by počet nevidomých a slabozrakých studentů na ČVUT byl do budoucna tak vysoký, aby instalované technologie byly maximálně využity, nabízíme jejich používání také dalším uživatelům. Od 1.   ledna2013 to umožní projekt nazvaný „Technika je dostupná“.

Předpokládáme, že tato nabídka bude zajímavá zvláště pro studenty jiných škol a jiné vzdělávající se osoby, kterým daná asistivní technologie sice účinně pomáhá, sami ji ale nevlastní a nemají ani dostupnou možnost jejího využívání jinde. V Else budou moci vybrané technické prostředky používat samostatně a bezúplatně. Je pouze třeba, aby uživatel uzavřel se střediskem smlouvu o využívání techniky.

Okruh zařízení pro samostatné a bezúplatné užívání se bude pochopitelně měnit spolu s tím, jak bude inovována technická infrastruktura střediska. V tomto okamžiku jsou k dispozici kamerová lupa Andromeda, čtecí zařízení AutoLektor, screen-reader JAWS, screen-reader a zvětšovací software SuperNova a zvětšovací software ZoomText.

Středisko ELSA sídlí na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Trojanově 13, Praha 2. Vstup do budovy je opatřen akustickým orientačním majáčkem. Stránky střediska naleznete na www.elsa.cvut.cz. Podrobné informace k projektu „Technika je dostupná“ vám podá koordinátor služeb střediska Mgr. Radek Seifert na telefonu 604 230 318.