V Království železnic je navigačně-informační systém pro senzoricky hendikepované!

TISKOVÁ ZPRÁVA Praha, 27. června 2013   V expozici největší modelové železnice, kde již několik let staví zjednodušený model České republiky v měřítku 1:87, byl zprovozněn systém zobrazující a popisující objekty i činnosti v kolejištích. Ačkoliv je primárně určen senzoricky hendikepovaným osobám, jeho výhody ocení i ostatní. Zejména děti se mohou dozvědět mnoho zajímavých technických i historických faktů nenásilnou formou jednoduchých příběhů, které spojují zábavu i poučení. Tyto texty jsou k dispozici nejen v psané formě, ale také jako audionahrávky MP3 či video v českém znakovém jazyce a navíc vytištěny Braillovým písmem.

Technicky je systém realizován sítí 27 všesměrových kamer, které jsou umístěny nad kolejišti a propojeny k 9 informačním kioskům s dotykovými panely. Návštěvníci si dotykem vyberou objekt na panelu a kamera zabere jeho detail v kolejišti, poskytne fotografii pro snazší identifikaci, text, audio a video. Texty je možné na dotykovém panelu zvětšovat, aby byly čitelné i pro slabozraké, pokud by nechtěli využít poslech audioverze. Kamery nad kolejišti je ale také možné volně ovládat pomocí tlačítek na dotykových panelech, a to je funkce, kterou jistě využijí i ostatní návštěvníci tohoto úžasného modelového světa. Modelová kolejiště v Království železnic jsou již tak velká, že není možné vidět vše, a právě díky sytému kamer mohou návštěvníci sledovat i detaily, které jim dosud byly skryty.

 Na realizaci projektu se podíleli i sami hendikepovaní, a to jak formou poradenství a doporučení, tak i prakticky, například při převodu textů do Braillova písma. Videa ve znakovém jazyce zpracovaly profesionální tlumočnice, které mají mnohaleté zkušenosti se znakováním i pro děti. Cílem projektu, který byl podpořen prostředky z fondů Ministerstva pro místní rozvoj, je především zajistit i senzoricky hendikepovaným návštěvníkům plnohodnotný zážitek z expozice, která je díky svému kvalitnímu vzdělávacímu programu častým místem školních exkurzí.

 Návštěvníci v popisech objektů získají mnoho užitečných informací z nejrůznějších oblastí. Popisy jsou zpracovány jako krátké příběhy, do nichž jsou informace nenásilně vloženy, aby je pochopily i menší děti. Zjistí, kdy a proč byl postaven například Karlštejn nebo Pražský hrad, že za Střekovským zdymadlem je přehradní nádrž dlouhá téměř 20 km, jak funguje větrná elektrárna, že Česká republika má nejkvalitnější systém turistického značení na světě, ale i proč vlastně uschne prádlo, když ho pověsíme na šňůru, nebo jak jsou důležití hasiči.

 Celý model České republiky bude dostavěn v roce 2015, a tak bude i informační systém postupně doplňován o další objekty, ale již nyní prezentuje Království železnic více než 550 čtverečních metrů modelových kolejišť, a je největší podobnou expozicí nejen u nás, ale i ve střední Evropě. Po dokončení bude druhým největším modelovým kolejištěm na světě, přičemž jen model ČR zabere plochu větší než 900 čtverečních metrů!

 Projekt Navigačního a informačního systému pro senzoricky hendikepované byl pořízen za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR

 

Zdroj: Království železnic