Botanická zahrada hl. m. Prahy

Stálá hmatová expozice, připravená v průběhu let Botanickou zahradou hl. m. Praha

Botanická zahrada v Praze připravila pro zrakově postižené prohlídkový okruh s ozvučeným informačním systémem Dinasys. V současnosti se jedná o 60 ozvučených sloupků. Mimo to si mohou návštěvníci přečíst popisy rostlin v bodovém písmu, zvětšeném černotisku nebo si objednat průvodce. Průvodci prošli školením pro práci s hendikepovanými a objednat je, je možná u paní Evy Vítové (tel: 603 582 191, e-mail: eva.vitova@botanicka_cz). 


adresa: Praha 7 – Troja, Nádvorní 134, 171 00
tel: +420 234 148 111
fax: +420 233 542 629
e-mail: info@botanicka_cz
web: www.botanicka.cz