Doteky baroka

V Praze v suterénu Schwarzenberského paláce můžeme navštívit hmatovou expozici
představující soubor odlitků barokních soch. Exponáty jsou opatřeny popisky v Braillově
písmu a ve zvětšeném černotisku.

adresa: Praha 1, Hradčanské nam. 2
tel: 233 081 713
e-mail: ssueduc@ngprague_cz
web: www.ngprague.cz