Haptická výstava Olomouc

19. 4. - 24. 6. 2012, Arcidiecézní muzeum Olomouc, Václavské nám. 3

Svoboda uměleckého a kulturního prožitku je nezadatelným právem každého člověka, proto se i Muzeum umění Olomouc snaží pamatovat také na nevidomé a slabozraké návštěvníky, kteří nemají stále ještě tolik příležitostí setkat se s výtvarnými díly. V tomto úsilí projekt navazuje na úspěšnou haptickou výstavu Dotyk sochy, která v roce 2001 představila české sochařství 20.
století ze sbírek Muzea umění Olomouc a také práce nevidomých sochařů z Ateliéru hmatového modelování Štěpána Axmana v Brně.
     Tentokrát bychom rádi návštěvníky seznámili s příběhem Olomouckého hradu, tedy s historií zeměpanského sídla i přilehlého církevního okrsku. Vysokou úroveň vrcholně románské olomoucké architektury Zdíkovy éry dokládá několik stavebních článků s bohatou sochařskou výzdobou a dva ze vzácně dochovaných reliéfů s figurálními motivy. Vrcholně gotické umění
reprezentují dva mimořádně kvalitní příklady sochařství tohoto období, jež jsou součástí stálé expozice Arcidiecézního muzea Olomouc, tedy Šternberská madona a Křivákova pieta, pozdně gotické umění pak retábl Panny Marie Ochranitelky z chórové kaple v dómu sv. Václava. Sochařství mezi pozdní gotikou a renesancí přibližuje náhrobník rytíře Arnošta Kužela ze Žeravic v kapli sv. Jana Křtitele, přiléhající k zdejšímu ambitu. Většina vyjmenovaných i řada dalších vystavených uměleckých děl je představena ve formě odlitků zhotovených z různých materiálů (patinovaná sádra, kámen, vosk, terakota), které jsou příjemné na dotek. Součástí výstavy jsou i architektonické modely, jednak model areálu Zdíkova paláce a katedrály sv. Václava ve stavu z 12. století a pak také haptický půdorys budov bývalého kapitulního děkanství, přilehlého Zdíkova paláce a katedrály sv. Václava, vytvořený speciálně u příležitosti této výstavy.
     Výstava je koncipována nejen pro nevidomé a slabozraké, ale také pro vidomé návštěvníky. Speciálně pro ně jsme vytvořili temný box, v němž jsou umístěny modely románského a gotického okna Zdíkova paláce. Vidomým bychom tak rádi zkusili přiblížit svět nevidomých, neboť se budou muset v naprosté tmě spolehnout na ostatní smysly mimo zrak, především na hmat, pomocí kterého se pokusí rozpoznat románské okno od gotického. Pro návštěvníky se zrakovým handicapem je připraven tištěný průvodce v Braillově písmu a černotisku.

Výtvarné dílny, rodinné programy:

Já a má čtyřnohá bílá hůl
dopolední workshop pro děti s dospělým doprovodem u příležitosti haptické výstavy Dotek historie Olomouckého hradu
sobota 12. 5. 2012 od 10:00 hod. ve výtvarném studiu a v prostoru areálu AMO

Posláním workshopu je ukázat zájemcům soužití zrakově těžce postižené osoby s jejím nepostradatelným čtyřnohým průvodcem a pomocníkem. Součástí akce bude představení problematiky výcviku vodících psů, komunikace s osobou se zrakovým postižením, jež je vedena vodícím psem, dále pak ukázka chůze i práce vodícího psa. Na závěr přijde čas na zodpovězení případných dotazů.

Počet míst je omezen, rezervace nutná! Přihlásit se můžete na tel. 585 514 174 nebo emailu: soban@olmuart_cz . Zde získáte také potřebné informace.
Vstupné: děti zdarma, dospělí 50,- Kč

Co oko nevidí, hmat nahradí
dopolední workshop pro děti s dospělým doprovodem u příležitosti haptické výstavy Dotek historie Olomouckého hradu

sobota 2. 6. 2012 od 10:00 hod. ve výtvarném studiu Arcidiecézního muzea a v prostoru haptické výstavy Dotek historie Olomouckého hradu

Prakticky vedený workshop bude zaměřen na písemnou a ústní komunikaci osoby a s osobou se zrakovým postižením. Zájemci se seznámí s Braillovým písmem, sami si také vyzkouší jeho tvorbu na speciálních nástrojích, mj. na Pichtově psacím stroji či dymokleštích. Následně na ně čeká několik úkolů založených na hmatovém vnímání, např. rozeznání hmatových obrázků, různých materiálů, či vytvoření vlastního hmatového obrázku pomocí několika technik. Svoji orientaci v prostoru si vyzkouší při procházení připravené trasy s klapkami na očích a v samém závěru si budou moci, samozřejmě především hmatem, prohlédnout výstavu Dotek historie Olomouckého hradu.

Počet míst je omezen, rezervace nutná! Přihlásit se můžete na tel. 585 514 174 nebo emailu: soban@olmuart_cz . Zde získáte také potřebné informace.
Vstupné: děti zdarma, dospělí 50,- Kč


Komentované prohlídky:
Komentovaná prohlídka haptické výstavy Doteky Olomouckého hradu nejen pro nevidomé
Čt/ 10. 5. 2012 v 16:30 hodin, Ambit, AMO
Út/ 29. 5. 2012 v 16:30 hodin, Ambit, AMO
Upozornění:
Kapacita omezena. Vstupenky (pro nevidomé a jejich doprovod zdarma) je třeba si rezervovat přímo v pokladně Arcidiecézního muzea, osobně nebo telefonicky: 585 514 190

Komentovaná haptická prohlídka katedrály sv. Václava
Út/ 5. 6. 2012 v 16:30 hodin, sraz před katedrálou sv. Václava

Prohlídka se koná u příležitosti výstavy Doteky Olomouckého hradu.
Návštěvníky se zrakovým handicapem katedrálou provedou Miroslav Výmola a Martina Potůčková.

Upozornění:
Kapacita omezena. Vstupenky zdarma je třeba si rezervovat přímo v pokladně Arcidiecézního muzea, osobně nebo telefonicky: 585 514 190

Zdroj: Arcidiecézní muzeum Olomouc