Kutná Hora všemi smysly

I slabozrací a nevidomí turisté mají motivaci navštívit stříbrné město a jeho nejbližší okolí.

V Galerii Středočeského kraje (GASK) si mohou kromě slavné Iluminace „prohlédnout“ dalších pět obrazů. Vedle originálního díla je umístěn zmenšený plastický reliéf obrazu a popis v Braillově písmu. Zmenšené plastické repliky těchto děl si mohou zároveň zakoupit v pokladně galerie. 

Novinkou letošní sezóny je haptická expozice na zámku Kačina u Kutné Hory.

Tato expozice ve zkratce seznámí návštěvníky s dějinami rodu Chotků a jejich sídla – zámku Kačina. Vybrané exponáty návštěvníkům pomohou „nahlédnout“ a představit si životní styl tohoto rodu.

Do expozice byla vybrána dvacítka exponátů, které se snaží vystihnout rozmanitost a vysokou umělecko-historickou hodnotu zámku Kačina a jeho vybavení. Samotný zámek je mezi exponáty zastoupen modelem budovy.

Informace o těchto jedinečných expozicích obsahuje zcela unikátní leták v Braillově písmu, který v rámci realizace projektu „Destinace Kutná Hora a okolí – Jeden den nestačíJ“ připravil destinační management společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s. r. o. Destinační management zároveň zajistil cílenou distribuci těchto propagačních materiálů ve spolupráci s tzv. TyfloCentry po celé České republice.

Kutná Hora a její okolí však kromě haptických expozic nabízí nevidomým a slabozrakým turistům i další lákadla. Je to zejména vynikající gastronomie, včetně regionálních alchymistických specialit a kutnohorského vína a široká paleta hudebních kulturních pořadů po celý rok.

I pro nevidomé a slabozraké turisty tedy platí heslo: „Jeden den nestačí J“. 

více informací na: www.guide.kh.cz

Zdroj: Průvodcovská služba Kutná Hora