Model města Brna roku 1645 na Moravském náměstí v Brně

V rámci rekonstrukce Moravského náměstí v roce 2010 byla realizována i bronzová plastika znázorňující podobu města Brna těsně před jeho obléháním švédskými vojsky v roce 1645.

Autoři návrhu: Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno s.r.o.; arch. Petr Hrůša, arch. Lukáš Pecka.

Inspirací byly nejen bronzové modely fungující na veřejných prostranstvích měst mnoha zemí (Olomouc, Zadar, Cáchy...),  ale hlavně barokní veduty města Brna, podrobně a věrohodně znázorňující město obléhané švédskými vojsky. 

Výraznou dominantou města a důležitým prvkem  jeho obranného systému byl i hrad Špilberk, který je součástí  modelu.

Čtvercový půdorys vychází z geometrie dlažby na Moravském náměstí; texty na modelu jsou v jazyce českém, německém a anglickém a v braillově písmu. Model byl odlit ve slévárně  s 200 letou tradicí firmy DSB Euro v Blansku.  

Tento model najdete v rohu Moravského náměstí před kostelem sv.Tomáše. Mnohem blíž než ze zastávky Moravské náměstí je to ale ze zastávky Česká tramvajové linky č. 9.

Zdroj: http://www.lukaspecka.cz/2010/12/model-mesta-brna-roku-1645-na-moravskem.html