Moravská galerie v Brně

 O otevřenosti muzea svědčí i zřízení kolekce uměleckých děl pro nevidomé a slabozraké a na ni vázané výstavní projekty.
adresa:   Brno,  Husova 18, 662 26
tel:  +420 532 169 131  
web:    www.moravska-galerie.cz
e-mail: info@moravska-galerie_cz
Doporučujeme tento odkaz:
http://www.emuzeum.cz/bezbarier/projekty-v-cr-1/hmatove-vystavy-a-expozice/mozna-sdeleni.html