Muzeum bez bariér

Muzeum bez bariér je webové informační fórum zaměřené na práci s návštěvníky  muzeí, galerií a dalších kulturních paměťových institucí a zařízení, kteří mají specifické potřeby.

Hmatové výstavy a expozice naleznete na:
http://www.emuzeum.cz/bezbarier/projekty-v-cr-1/hmatove-vystavy-a-expozice/