Muzeum hlavního města Prahy

Expozice - Slabikář návštěvníků památek
Expozice je věnována jedinečným architektonickým památkám, které dnešní Praha zdědila po předcích. Některé se zachovaly dodnes, jiné byly přestavěny nebo zbořeny a poznáváme je již jen z fragmentů, to však nemění nic na významu, které měly pro dějiny architektury. V této expozici se můžete seznámit s nejvýznamnějšími pražskými stavebními památkami románského období a gotiky. Prezentovány jsou modely půdorysů a trojrozměrné modely celých staveb, jedná se o modely kostelů, které dosud existují nebo v minulosti existovaly. Tyto modely doplňuje ideální model gotické katedrály.
Expozice je zcela přístupná lidem se zrakovým postižením. Je vhodná i pro doplnění školní  výuky dějepisu a výtvarné výchovy.
adresa:  Praha 8,  Na Poříčí 52/1554, 180 00
tel:   +420 224 816 772–3
web  www.muzeumprahy.cz
e-mail:  muzeum@muzeumprahy_cz