"Muzeum na dotek" v Jičíně

Regionální muzeum a galerie Jičín - Muzeum hry nabízí pro nevidomé a slabozraké návštěvníky program "Muzeum na dotek"

Součástí stálé expozice je tzv. haptická skříň, ve které se za 12 dvířky skrývá 12 muzejních
předmětů a ty je možné prozkoumat pouze pomocí hmatu. Prostor je vybaven dalšími
prvky pro nevidomé (naváděcí lišta, označení předmětů v Braillově písmu, popisy
předmětů a návod pro nevidomé v Braillově písmu i v černotisku). Pracovníci muzea také
příležitostně připravují např. nášlapnou stezku.

adresa: Jičín, Valdštejnovo náměstí 1
tel: 493 532 204
e-mail: muzeumhry@muzeumhry_cz
web: www.muzeumhry.cz