Muzeum Novojičínska,p.o. – Muzeum a pamětní síň S. Freuda: Využívání přírodních surovin v lidové kultuře Beskyd

Výstupem projektu "Využívání přírodních surovin v lidové kultuře Beskyd" jsou tvůrčí národopisné dílny určené žákům základních a mateřských škol z Beskydských a Podbeskydských obcí, seniorům, slabozrakým a nevidomým animující vztah venkovského obyvatelstva k přírodním surovinám a přibližující aktivní formou zaniklé technologie. Podstatou je aktivní prohloubení kolektivní kulturní paměti, podpoření lokální identifikace se specifickým životním prostorem a zpřístupnění těchto zaniklých historických jevů skupinám osob, které k jejich poznání mají ztížený přístup.

Dnes už jen těžko lze pochopit, co pro venkovského člověka přírodní suroviny znamenaly a už téměř netušíme jak pestrý materiál, který bylo možné z přírody poměrně snadnou cestou získat, používal a využíval.  A přesto je potřebné pro kulturní a společenskou identitu a také pro kulturní paměť současné společnosti tento vztah pochopit a uvědomit si, co přírodní suroviny pro člověka znamenaly. To je však možné pouze aktivním návratem do minulosti – tedy určitou animací kultury. Touto animací může být uvedení zaniklé technologie a činností v život provedenou rekonstrukcí. Projekt se bude věnovat především technologiím vycházejícím z využití přírodních surovin, které byly pro obyvatele Západních Beskyd klíčové, ale dnes se o nich v rámci celého středoevropského prostoru již mnoho neví.
Národopisné dílny v časovém rozsahu 2 vyučovací hodiny se budou skládat ze dvou částí - přednášky (výkladu etnografa Mgr. Václava Michaličky - odborná specializace na rekonstruování zaniklých technologií tradiční rukodělné výroby) spojené s promítáním a praktické části spočívající v demonstraci, předvedením zaniklých technologií a primitivních nástrojů zhotovených z přírodních surovin a přímém zapojením zúčastněných. Specifické skupiny (děti, senioři, nevidomí), tak budou moci díky speciálnímu a individuálnímu přístupu svým způsobem a především hmatem poznat daný materiál a jeho historické zpracování.
Používané budou pouze dobové nástroje a původní technologie.

Prezentované a animované technologie:
zápalná hubka a pokrývky hlavy z troudnatce kopytovitého (stromové cizopasné houby - choroše); rozdělávání ohně pomocí zápalné hubky (tak jak to dělali pastýři v Beskydech); lampičky ze šišek; využití pryskyřice ke svícení, ochraně oděvu a léčení; výroba užitečných předmětů v domácnosti ze samorostů (např. „švrláky“ a podob.); tašky a kabely z kůry; kořeny stromů jako spojovací materiál; pletení provazů z trav; výroba loučí – „světidel“; nádoby z mosorů („živých pařezů“), výroba předmětů z lýka (rohože, kabely, provazy), výroby ošatek z trávy a lýka, předení a tkaní vlny a rostlinných vláken - např. kopřiva. Postavena bude také archaická hliněná pec, která sloužila k přípravě surovin pařením (pro techniky štípání) a experimentálně v ní bude provedeno i pečení chleba a příprava potravy.

Autorem projektu je Mgr. Václav Michalička (externí přednášející na Ústavu evropské etnologie Filozofické Fakulty Masarykovy univerzity v Brně – předmět Člověk a les) etnograf specializující se na rekonstrukce tradičních rukodělných technologií.

Projekt je podpořen NADACÍ OKD  www.nadaceokd.cz

Počet skupin je omezen. Nutnost objednávky na tel. 556 725 191
Maximální počet osob ve skupině: 30 (ideálně do 20)
Určeno: zejména pro žáky základních a mateřských škol, seniorům, slabozrakým a nevidomým.
Délka programu: cca 1,5 hodiny
Místo konání: Muzeum Příbor

Termíny pro objednávku vstupu na program pro MŠ a ZŠ:
leden – květen 2014 každé pondělí mimo prázdnin a státních svátků
Pondělí:  8.00 – 9.30; 10.00 -11.30; 12.00 – 13.30

Týden pro seniory: 19.5. - 23.5. (pouze objednané skupiny)

Týden pro slabozraké, nevidomé či jinak hendikepované:
12.5. – 16. 5. 2014 (pouze objednané skupiny)

Kontakt:
Muzeum a pamětní síň S. Freuda Příbor
tel. 556 725 191
mob. 605 710 142
muzeumpribor@seznam_cz