Národní Galerie klášter sv. Anežky

Klášter sv. Anežky České skrývá v přízemí, v křížové chodbě hmatovou expozici českého sochařství z období třináctého až patnáctého století. Návštěvníci zde naleznou kolekci dvanácti odlitků soch z tohoto období a také materiály, ze kterých jsou originály středověkých soch zhotoveny. Popisky k jednotlivým exponátům jsou v Braillově písmu nebo zvětšeném černotisku. Pro osoby se zrakovým postižením je zdarma k zapůjčení audio průvodce případně si zájemci mohou přinést vlastní kazetový přehrávač a bude jim zapůjčena kazeta s výkladem.

adreesa: Praha 1, U Milosrdných 17, vchod pro návštěvníky je z Anežské 12
tel: 221 879 216; 221 879 217; 221 879 225;
e-mail: ak.educ@email_cz
web: www.ngprague.cz