Rekreace a rekondice pro nevidomé a slabozraké

Nezaměnitelnou úlohu v životě každého člověka hraje odpočinek po práci, to platí samozřejmě  i pro slabozraké a nevidomé. Vzhledem k jejich postižení je potřeba rekreace a rekondice ještě větší.

Jsou možnosti rekreace individuální, nebo organizované. Zde záleží na stupni postižení a možnostech každého jednotlivce. Jestli má postižený možnost využít asistenci blízké osoby, volí spíše rekreaci individuální. Organizovaná dovolená ve specializovaných zařízeních je většinou kombinovaná s poskytováním rekondičních služeb.
V současné době se poskytovatelé rekreačních služeb snaží vyjít vstříc hendikepovaným klientům.Už nejsou výjimkou bezbariérové prostory, různé hmatové expozice, zvukové panely, popisky Braillovým písmem, speciální turistické okruhy apod. 
Organizace nabízející možnosti rekreace a rekondice:

SONS ČR             www.sons.cz/
TyfloCentrum      www.tyflocentrum.cz
Seznam hotelů, penzionů, kde jsou vhodné podmínky pro rekreaci i pro zrakově postižené:
http://www.jedemetaky.cz/cz/objekt/index.php