Reprízy zdařilého představení divadla Potmě

U příležitosti dalších repríz představení divadla Potmě znovu proběhne výstava prací klientů Hmateliéru - ateliéru a dílny hmatového modelování pro nevidomé ve foyeru divadla Kolowrat, Praha 1, Ovocný trh 6.

Termíny představení v říjnu 2012:
9. 10. 2012 - 19 hod.
15. 10. 2012 - 19 hod.

6. března 2012 se na scéně Divadla Kolowrat uskutečnila premiéra nového projektu Studia DAMÚZA pod názvem Cesta kolem světa za absolutní tmy. Toto interaktivní představení vnímá divák všemi smysly, kromě jediného - zraku. Záštitu nad tímto neobyčejným projektem pak převzala JUDr. Dominika Kolowrat - Krakovská a Nadační fond Českého rozhlasu - Světluška. Při vzniku představení spolupracoval Okamžik. Vyškolil herce v problematice nevidomých a Hmateliér (dílna hmatového modelování) se podílel na přípravě představení formou konzultací, zpětnou vazbou od klientů k předvedeným zvukovým ukázkám a výrobou doplňkových keramických předmětů.