Sporty pro nevidomé a slabozraké

Organizace v ČR, které sdružují zrakově postižené sportovce:

Svaz zrakově postižených sportovců (ČSZPS) je zájmové sdružení tělovýchovných jednot, sportovních klubů a oddílů, ve kterých provozují sport zrakově postižení lidé a to na všech úrovních, tedy od rekreační až po vrcholovou.

TJ ZORA je sportovní organizace s celostátní působností. Sdružuje nevidomé i slabozraké, má členy z řad dětí a mládeže, i dospělé.

Občanské sdružení pro podporu Tyfloturistického oddílu při škole Jaroslava Ježka pro zrakově postižené se od sedmdesátých let minulého století věnuje dětem s vážným poškozením zraku. 

BLIND SPORT CLUB - SPORTOVNÍ KLUB PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ
je od 23. srpna 2011 neziskovou organizací, jejímž cílem je zajištění sportovních aktivit pro zrakově postižené sportovce především absolventů a žáků z řad středních a základních škol. Další informace na http://bscprague.eu/

Futsal pro nevidomé

Futsal pro nevidomé vychází z tradičního pojetí standardního futsalu. Míč obsahuje na rozdíl od běžného vnitřní zvukový systém, díky němuž je při pohybu slyšet. Všichni hráči jsou nevidomí, mimo brankáře, který společně s trenérem a navigátorem řídí své spoluhráče. 

Týmy:
Avoy MU Brno 
Tel.: 549 49 1109
Email: masilko@ics_muni_cz

FC Praha
Email: zdenek_barlok@centrum_cz

Lukostřelba pro nevidomé

Střílí se ze standartního luku, pro míření se používá vidící navigátor. V ČR byla vyvinuta metoda, spojení luku a terče nylonovým vláknem, která umožní nevidomému samostatnou střelbu.

Jiří Mojžíšek  

http://blindarchery.wz.cz/

Zvuková střelba

Střílí se z upravené pistole na ozvučený terč, čím vyšší tón terč vydává, tím blíže středu je laserový paprsek z pistole. 

Oddíly:

SKZP Baník Ostrava
TJ Zora Praha
SK Olomouc Sigma MŽ – TyfloCentrum Olomouc

TJ Start VD Plzeň
SKK Rokycany
TJ Jiskra Kyjov
TJ Lovochemie Lovosice
SK "HANDICAP(?)"Zlín

Showdown - aplikovaný stolní tenis

Showdown je hra pro dva nebo čtyři hráče, kteří se snaží střelit gól do soupeřovy branky.  Míč, v kterém chrastí olověné kuličky se posílá po hrací desce podlouhlou dřevěnou nebo laminátovou pálkou. Deska je ohraničena 14 cm vysokým mantinelem. Uprostřed nad mantinely je středová deska.

Oddíly:

SK Orbita Brno
Kuželkářský Klub Karlovy Vary
TJ Jiskra Kyjov OZPS
SK Olomouc Sigma MŽ OZPS
SK ZP Baník Ostrava
SK Tyflosport
TJ ZPS Zora Praha  
TJ Start Karko Ústí n. l.
BSC Praha
Tandem Brno

Kontakty na jednotlivé oddíly, pravidla a výsledky s kalendářem.
http://showdown.braillnet.cz

Cyklistika na tandemových kolech

Tandem neboli dvojkolo je ideální možností pro zrakově postižené jak se věnovat cyklistice.

Goalball

Goalball je kolektivní míčový sport, proti sobě hrají dvě tříčlenná družstva, kteří stráží svou devítimetrovou branku. Cílem hry je dopravit míč za koncovou čáru na straně protivníka, uvnitř míče jsou rolničky, které při jeho pohybu zvoní. Hráči při hře sedí na zemi.

Goalball - kde se provozuje:
SK Orbita Brno
SK Olomouc Sigma M® OZPS
SK ZP Baník Ostrava
TJ VD Start Plzeň
SK Slávia Praha OZP
TJ ZPS Zora Praha       

Atletika

Nevidomí a zrakově postižení soutěží ve většině atletických disciplín. Nevidomým pomáhá při určování směru v jednotlivých disciplínách tzv. trasér.

Atletika - kde se provozuje:
SK Orbita Brno
TJ 1.CZPJČ
AC Tepo Kladno
OZPS TJ Lovochemie Lovosice
SK Olomouc Sigma M® OZPS
SK ZP Baník Ostrava
SK Slavia Praha OZP
SK Stella Praha
SK Tyflosport
TJ ZPS Zora Praha

Plavání:

Soutěží se dle pravidel FINA a IBSA, disciplíny – 50m, 100m, 4x 50m štafeta, 200m polohový závod.

Oddíly:
TJ Delfín Náchod
Stacionář Trutnov

 Pražské centrum zrakově postižených plavců
http://www.plavanizp.ic.cz/index.php?page=2

TZP Nemo Zlín
www.nemozlin.cz 

SK Vodomílek
http:// www.vodomilek.cz

Baby club Hrošík
http://babyclub-hrosik.cz/kontakty/  

Lezení na stěně

Doporučeným postupem je lezení nevidomého se dvěma cvičiteli. Jeden jistí shora (sleduje, aby lano bylo bezpečně vedeno), druhý leze zajištěn v blízkosti nevidomého a v případě potřeby pomáhá s nalezením vhodné varianty cesty. Kromě krytých horolezeckých stěn, či lezení ve volné přírodě se v poslední době nabízí také možnost lezení v tzv. lanových centrech.

Bowling:

Soutěžící jsou rozděleni do tří skupin, dle stupně postižení zraku. Hraje se na klasické dráze se zvýšenými  mantinely.

Šachy: 

Pro hru používají zrakově postižení šachovnice s otvory, do kterých jsou zasouvány figury s kolíky. Černé figury jsou označené, aby nevidomý rozeznal jejich barvu. Při hře se tahy hlásí podle šachové notace. Pravidlo dotknuto - taženo se uplatňuje tak,  když je figura vyndána z otvoru, musí s ní být taženo. 

Šachy - kde se provozují:

 SK Orbita Brno
SK Olomouc Sigma M® OZPS
SK ZP Baník Ostrava
SK Tyflosport
TJ ZPS Zora Praha              

SKK ZP Rokycany
TJ Start Karko Ústí n. l.
TJ Šachy Víchová n. Jizerou

TJ Morávia Násedlovice
http://tinyurl.com/4gp4dj3

Turistika:

Slabozrací zpravidla zvládají orientaci i v náročnějším terénu samostatně, lidé se zbytky zraku a prakticky nevidomí jdou s průvodcem, který je informuje o povaze terénu, ale i okolním prostředí, aby získali pokud možno ucelenou představu o trase. Existují už i speciální turistické trasy pro nevidomé. Stezky nabízí sloupky s Braillovým písmem a informacemi pro vidící. Sloupky jsou v blízkosti rostlin nebo stromů, takže si nevidomý může exponát také osahat.

Windsurfing

pro orientaci má  nevidomý k dispozici traséra, který jede na svém prkně a pokud je potřeba hlásí změny nevidomému.

Vodní turistika

Pro plavení se jsou lepší raftové čluny, které jsou stabilnější, než loď. Vidící informují nevidomé o povaze řeky, jak mají pádlovat atd. Nevidomý se samozřejmě aktivně podílí na plavbě.

Vzpírání

Soutěže se účastní soutěžící v kategoriích definovaných dle pohlaví, tělesné hmotnosti a věku. Soutěží mužů a žen se mohou účastnit soutěžící starší věku 14 let. Každý soutěžící má v jednotlivých disciplínách tři pokusy. Soutěží se v disciplínách: Dřep, Benchpres - tlak na lavici, Mrtvý tah.

Lyžování sjezdové

Každý závodník má svého traséra, který jede před ním a navádí ho v trati. Trasér má na sobě připevněno signalizační zařízení pro  navádění jezdce. Závodí se společně s tělesně postiženými, jezdí se ve stejné trati, zrakově postižení jezdí jako první, aby byla trať v co nejlepším stavu. Závodí se v disciplínách slalom, obří slalom, Super-G a sjezd.

Kontakty:

www.ipc-alpineskiing.org/

Lyžování běžecké

Nevidomí jezdí na běžkách s trasérem, který jede vždy před nevidomým a informuje ho o stavu a povaze terénu,  je vhodné, aby byl trasér ozvučen, často má např. rolničky na hůlkách.

Tandem snowboard (dále jen TSNB)

"Normální" snowboard je pro TSNB nevhodný, neboť by nezvládl sílu, kterou působí váha dvou lidí. Proto byl vyvinut speciální snowboard, jehož konstrukce umožňuje dvojité zatížení a rovněž je přizpůsoben pro montáž dvou vázání. Instruktor stojí jako první, žák jako druhý, přičemž jeho přední noha je mezi nohama instruktora. Žák zezadu objímá instruktora a nechává se vést jeho pohyby.
Zastřešující organizace:
občanské sdružení APA VČAS
www.apavcas.cz

Judo

Judo bylo nejprve používáno osobami se zrakovým postižením k rozvoji prostorové orientace, sebevědomí, sebedůvěry a nezávislosti, ale postupem času se rozvinulo na soutěžní úroveň. Cílem v judu je překonat a imobilizovat protivníka.

 Míčové hry

Je naprosto běžnou záležitostí, že zrakově postižení hrají běžné míčové hry, jako jejich zdraví vrstevníci, pokud jim to alespoň trochu zbývající zraková dispozice dovolí. Někdy stačí málo, např. míč s kontrastními barvami, nebo kontrastní lajny na hřišti, intenzivnější osvětlení.

zdroje:    

http://www.sport-nevidomych.cz    

http://www.helpnet.cz

http://tinyurl.com

Adresář sdružených subjektů ČSZPS

http://tinyurl.com/4vvryx6 

 

 

SEZNAM SDRUŽENÝCH SUBJEKTŮ  ČSZPS o.s.

AKTUALIZACE K:  22.2.2011


  NÁZEV ADRESA KONTAKTNÍ OSOBA TELEFON                 FAX               MOBIL      E-MAIL PROVOZOVANÉ SPORTY
3101 PRAHA
1 TJ  ZORA PRAHA PO BOX 330     PŠTROSSOVA 33            111 21 PRAHA 1              JAROSLAV JELÍNEK 224 934 644,                 224 934 644,            728 044 927,    tjzora@braillnet_cz  (tjzora@braillnet_cz) KUŽELKY, GOALBALL,  SHOWDON,   ZVUKOVÁ STŘELBA, TURISTIKA, ATLETIKA, ŠACHY, VODNÍ SPORTY
3104 PRAHA 4
2 SK STELLA PRAHA PŘI SŠ ALOYSE KLARA VÍDEŇSKÁ 28/756
142 00 PRAHA 4
LORENC
LADISLAV
244 472 676, 606 629 397
lada.lorenc@seznam_cz  (lada.lorenc@seznam_cz) VODNÍ SPORTY, BĚŽECKÉ LYŽOVÁNÍ, ATLETIKA, PLAVÁNÍ
3106 PRAHA 6
3 SK HANDICAPOVANÝCH CYKLISTŮ PRAHA ZA STRAHOVEM 1103  169 06 PRAHA 6 ZAPLETAL       VIKTOR 777 262 021 zapletal.vik@volny_cz CYKLISTIKA
3109 PRAHA 9
4 SK TYFLOSPORT KRAKOVSKÁ 22
110 00 PRAHA 1
KRAPKA
LUBOŠ


737 588 050
krapkalubos@email_cz SHOWDOWN, BOWLING, TURISTIKA, RAFTING, POTÁPĚNÍ, VODÁCKÁ TURSTIKA, CYKLISTIKA,
3110 PRAHA 10
5 SK SLAVIA PRAHA OZP
KATEŘINA ŠROMOVÁ V SOLNÍKÁCH 2127 ROZTOKY 252 63 ŠROMOVÁ KATEŘINA  603 549 424  kasrom@seznam_cz      (kasrom@seznam_cz) ATLETIKA, GOALBALL, LYŽE BĚH, LYŽE SJEZD, KUŽELKY, CYKLISTIKA, PLAVÁNÍ,
3203 KLADNO
6 TJ ELÁN KLADNO ODD. ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH SPORTOVCŮ  POST BOX 35
POŠTA ROZDĚLOV
272 04 KLADNO,  KORESPONDENCE: MLÁDEŽNICKÁ 837
272 04 KLADNO 4
ČERNÝ
ZDENĚK
312 267 369
--
605 769 234
cernydocentzdenek@seznam_cz ZDRAV. TV CVIČENÍ,  TURISTIKA,  PLAVÁNÍ, KUŽELKY, 
7 AC TEPO KLADNO  ČERMÁKOVA 2722, 272 01 KLADNO
BURDA  MILOŠ
312 602 111,  (312 248 258), 604 594 343
kladno-odbocka@seznam_cz ATLETIKA
3207 MLADÁ BOLESLAV
8 OZP KUŽELEK,TJ AUTOŠKODA, MLADÁ BOLESLAV JANA PALACHA 1091, MLADÁ BOLESLAV, 293 01  KRČMA
FRANTIŠEK
603 310 738 krcma@braillnet_cz  (krcma@braillnet_cz) KUŽELKY
3301 ČESKÉ BUDĚJOVICE
9 TJ 1.CZP JČ  VLTAVKSÉ NÁBŘEŽÍ 5/a, ČESKÉ BUDĚJOVICE, 370 05  SMÉKAL JIŘÍ 604 718 304 czpcb@volny_cz  (czpcb@volny_cz) ATLETIKA, VZPÍRÁNÍ, FOTBAL 
3403 KARLOVY VARY
10 KK  KARLOVY VARY
SONS –         OBLASTNÍ ODBOČKA,          VITĚZNÁ 52, KARLOVY VARY,           360 09 ROGACZEWSKI PAVEL 353 224 324, 353 224 324 , 603 265 875
kancelar.tyflocentrum@seznam_cz  (kancelar.tyflocentrum@seznam_cz) SIMULOVANÁ ZVUK.
  STŘELBA, KUŽELKY, SHOWDOWN, CYKLISTIKA
3405 PLZEŇ MĚSTO
11 TJ VD START PLZEŇ
KVĚTNÁ E 414
326 00 PLZEŇ; KORESPONDENCE:           JIŘÍ ŠVÁBEK, GENERÁLA PÍKY 3, 326 00 PLZEŇ 
ŠVÁBEK
JIŘÍ
603 544 164 svabekj@volny_cz  (svabekj@volny_cz) GOALBALL, SIMUL. ZVUK. STŘELBA
3408 ROKYCANY
12 SKK ZP ROKYCANY STRAŠICE 561/II            338 45
POHOŘELÝ LUBOMÍR 371 789 564, 737 634 855
rasplickova.jana@seznam_cz  (rasplickova.jana@seznam_cz) KUŽELKY, ŠACHY, TURISTIKA,
3506 LITOMĚŘICE
13 OZPS TJ LOVOCHEMIE LOVOSICE  TEREZÍNSKÁ 205, 410 02 LOVOSICE
KRAJÍČEK  VLADIMÍR
416 532 864, 732 256 217
krajicek@braillnet_cz  krajicek@mybox_cz
KUŽELKY, ATLETIKA, SIMUL.ZVUK., STŘELBA, TURISTIKA,
3510 ÚSTÍ NAD LABEM
14 TJ START KARKO ÚSTÍ N.L.  LESNÍ CESTA 5,              400 01 ÚSTÍ N.L.  WEISS PETR
 
475 502 629 weissrtep@seznam_cz ŠACHY, SHOWDOWN, TURISTIKA 
15 VESLAŘSKÝ KLUB TYFLOCENTRA ÚSTÍ N. LABEM  V JIRCHÁŘÍCH 3/705, 400 01 ÚSTÍ N. LABEM
 MACHAČOVÁ VĚRA 475 205 075, 776 035 495 macahcova@tyflocentrum_cz VESLOVÁNÍ
3611 – ÚSTÍ NAD ORLICÍ
16 TJ JISKRA ÚSTÍ NAD ORLICÍ II – HYLVÁTY ZP 17. LISTOPADU 596, 562 01 ÚSTÍ NAD ORLICÍ
 WEBR VÁCLAV 777 553 725 HylvatyZP@seznam_cz KUŽELKY,  BOWLING,  BĚŽECKÉ LYŽOVÁNÍ, ATLETIKA 
3702 BRNO - MĚSTO
17 TJ LOKOMOTIVA -INGSTAV BRNO KOMÁREK JAROSLAV KLUSÁČKOVA 3,           602 00 Brno KOMÁREK JAROSLAV 723 769 614 jardakom@seznam_cz KUŽELKY
18 SK ORBITA BRNO
KAMENOMLÝNSKÁ 1A, 603 00 BRNO KODYMOVÁ LENKA, MACANCOVÁ PAVLA  543 321 303
543 242 610
604 718 790
sk_orbitabrno@centrum_cz   (sk_orbitabrno@centrum_cz) ATLETIKA, PLAVÁNÍ, LYŽOVÁNÍ, SHOWDOWN, GOALBALL, ŠACHY, 
19 TANDEM BRNO CHALOUPKOVA 7          612 00 BRNO  MICHELFEIT PAVEL 605 444 414 pavel.michelfeit@centrum_cz SHOWDOWN, LYŽE BĚH, LYŽE SJEZD, TURISTIKA, JEZDECTVÍ, CYKLISTIKA, HOROLEZECTVÍ, WINDSURFING, VODÁCTVÍ, PLAVÁNÍ, POBYTY  PRO DĚTI,
20 FUTSAL PRO NEVIDOMÉ - AVOY MU BRNO KLÍMOVA 11                       616 00 BRNO LUKÁŠ MÁSÍLKO 775 315 421 avoy.mu@gmail_com FUTSAL
3705  ZLÍN
21 SK HANDICAP (?) ZLÍN
PADĚLKY 1 367,         760 01 ZLÍN HRADILOVÁ HELENA SDRUŽ.HANDICAP: 577 211 475;   H.HRADILOVÁ  577 142 747;     739 225 518. 
hradilova@braillnet_cz  (hradilova@braillnet_cz) KUŽELKY, ZVUKOVÁ STŘELBA, BOWLING
3706 HODONÍN
22 TJ JISKRA KYJOV OZPS SVATOBOŘICE MISTŘÍN 679 MARIE HUDEČKOVÁ 723 731 876 maryska33@seznam_cz SHOWDOWN, TURISTIKA, KUŽELKY,BOWLING
23 TJ MORÁVIA
NÁSEDLOVICE
ODDÍL ZP
NÁSEDLOVICE 317, 696 36
HORÁK
ZDENĚK
518 631 461
518 631 461
728 477 639
hazet@seznam_cz  (hazet@seznam_cz) ŠACHY,  TURISTIKA
3805 OLOMOUC
24 SK OLOMOUC, SIGMA MŽ OZPS
OO SONS
I.P. PAVLOVA 69
779 00 OLOMOUC
SOLTYSAIKOVÁ
LUDMILA,
PAVLÍČEK
ZDENĚK
S:585 427 750;  P: 585 419 456
S:605 812 914; P:604 718 315
sons-ol@volny_cz
pavlicekzd@atlas_cz
ŠACHY, SHOWDOWN, SIMUL. STŘELBA, ATLETIKA, GOALBALL, 
25 SK UP JUDO ZP U SPORTOVNÍ HALY 2, 772 00 OLOMOUC,          KORESPONDENCE JIŘINA KUBÍKOVÁ
U KAPLIČKY 6
783 49 LUTÍN
KUBÍKOVÁ JIŘINA 604 215 018
kubikova.jirina@seznam_cz
JUDO
3806 OPAVA
26 TJ ZRAPOS OPAVA o.s. OLOMOUCKÁ 12, 746 01 OPAVA ŠKROPEK DANIEL 553 650 501 dano_opava@volny_cz   (dano_opava@volny_cz) KUŽELKY
3807 OSTRAVA
27 SK ZP BANÍK OSTRAVA HLAVNÍ TŘ. 679,        708 00 OSTRAVA 8
HABRNALOVÁ MARIE 596 919 359, 603 983 995 m.habrnalova@atlas_cz ATLETIKA, CYKLISTIKA, GOALBALL, ŠACHY,  ZVUKOVÁ STŘELBA, OSTRÁ STŘELBA, SHOWDOWN, LYŽOVÁNÍ SJEZDOVÉ, PLAVÁNÍ,
28 SK MICHÁLKOVICE ZPS
SOKOLSKÁ TŘ. 2537/59,            MORAVSKÁ OSTRAVA,                   702 00 PAULUS
ZDENĚK
596 139 045,
606 724 564
paul.anka@email_cz KUŽELKY