Stezka značená Braillem

Tipem na delší pěší výlet je třináctikilometrová naučná stezka, která se nachází mezi Plasy a Dolní Bělou v Plzeňském kraji. Jako první trasa svého druhu byla vybavena popisky s Braillovým písmem. Díky tomu je předurčena pro nevidomé. Vzhledem k jejímu umístění a terénu ji mohou absolvovat i lidé na vozíku. Stezka se dá jak projít pěšky, tak i projet na kole. Naučná stezka byla otevřena v roce 2009. Je celoročně přístupná. Začíná v Plasech, kam se mohou turisté dopravit autobusem nebo vlakem. Odtud je vede zelená značka.

Naučná stezka je věnována Ludvíku Otčenáškovi (4. 8. 1872 – 10. 8. 1949), významnému místnímu rodákovi, který se věnoval raketové technice. Byl člověkem renesančního založení – vynálezcem, vzdělancem a velkým vlastencem.
Stezka návštěvníky seznamuje s jeho životem a vynálezy, ale také s místní historii s množstvím dobových, situačních plánků historické krajiny a katastrů. Samozřejmě nechybí ani důkladné představení zdejší fauny a flóry.
Třináct kilometrů dlouhá trasa nabízí třináct zastavení a dvě značené odbočky na Černou jámu a Dražeň. Jejich informační panely jsou doplněny zmíněnými popisky v Braillově písmu. Doplňkem stezky je i Muzeum těžby borové smoly, které se od roku 2006 nachází v renovované hájovně Lipovka v Lomanech.
Zde je také informační středisko naučné stezky. Expozice muzea je zaměřena na historii těžby borové smoly na Plzeňsku a na pomůcky používané při její těžbě. Výstava je doplněna četnými dobovými fotografiemi a historickými nástroji.

Zdroj: Časopis ZORA