Záhon pro nevidomé v Brně

Při procházce Brnem mohou nevidomí navštívit Tyršův sad, ve kterém se nachází
speciální záhon, kde je možno si na rostliny sáhnout a jejich název se dozvědět z cedulek
v Braillově písmu.
Kromě lidí toužících po oddechu si Tyršův sad oblíbili i archeologové, kteří tu neustále
nacházejí drobnosti, jako jsou růžence, medailonky, nebo křížky z původního hřbitova.
Sad je významnou kulturní památkou, jeho správu má na starosti příspěvková organizace
Veřejná zeleň města Brna.

adresa: Brno, Kounicova 16a
tel. 603 584 940
web: www.vzmb.cz