Zahrada smyslů pro nevidomé v Olomouci

Zahradu smyslů určenou pro nevidomé a slabozraké zpřístupnili ve spolupráci s Tyflocentrem Olomouc pracovníci botanické zahrady výstaviště Flora v Bezručových sadech v Olomouci.  

Zahradě, jejímž cílem je poskytnou zajímavé smyslové - hmatové, čichové či sluchové zážitky zrakově postiženým návštěvníkům botanické zahrady, dominuje záhon zhruba osmi desítek druhů bylin s bezbariérovým přístupem a značením v Braillově písmu.

Bližší informace: http://www.flora-ol.cz/view.php?nazevclanku=zahrada-smyslu-zazitek-pro-nevidome-a-slabozrake&cisloclanku=2011090006