Žalář dotekem – Špilberk

Expozice Žalář národů na brněnském Špilberku se rozrostla o haptickou celu. Návštěvníci se díky tomu přenesou do žaláře  30. let 19. století. Součástí hmatové expozice jsou také nástroje tortury používané běžně k vynucenému přiznání.
V cele jsou také dva popisky v Braillově písmu, jeden podrobně popisuje celu a druhý je krátká historie mučicích nástrojů. Tyto texty by měly být doplněny také o historii hradu Špilberk.

adresa: Brno Špilberk 1, 662 24
tel: 542 123 611
fax: 542 123 613
e-mail: muzeum.brno@spilberk_cz
web: www.spilberk.cz